Branche : Installatietechniek | Provincie : Noord-Holland , Zuid-Holland | Vestiging : Haarlem

Projectleider Nieuwbouw

Solliciteer nu

Wij zijn dringend opzoek naar een Projectleider Nieuwbouw

Als projectleider nieuwbouw geef je leiding aan een of meerdere projectteams, zodanig dat een optimaal resultaat wordt bereikt inzake de projectdoelstellingen op het gebied van planning, kosten kwaliteit en veiligheid. verder neem je deel aan bouwvergaderingen, werkbesprekingen, uitvoerdersvergaderingen en overdrachtsvergaderingen.

Opleiding
MBO opleiding richting installatietechniek

 • Minimaal 5 jaar ervaring in nieuwbouw projecten
 • Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring als projectleider of hoofduitvoerder, zowel communicatief als vakinhoudelijk
 • Ervaring met het aansturen van onderaannemers
 • Kennis van besteks- en kwaliteitseisen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving ( UAV, UAV-GC, Buwbesluit, Kwaliteits-VGM-handboek)

Verantwoordelijkheden

 • Optimale realisering van de toegewezen projecten conform bestek- en kwaliteitseisen, budget en planning;
 • Het bijhouden van meer- en minderwerk en deze delen aan de werkvoorbereider;
 • Het voorleggen van gesignaleerde wijzigingen t.o.v. het bestek/offerte aan de opdrachtgever;
 • Verantwoordelijk voor het behaalde projectresultaten, een optimaal financieel resultaat, goede kwaliteit en een volgens planning goed lopende uitvoeringstijd, alsmede de veiligheid op de werken;
 • Goede communicatie met opdrachtgever, onderaannemers en eigen personeel.
 • Werken conform de procedures en richtlijnen uit het Kwaliteits-/VGM handboek en voor de veiligheid en goede werkomstandigheden op de bouwplaats;
 • Dient bij te blijven in de technische ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Handelt conform de richtlijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 Taken

 • Het beoordelen van de aangedragen uitgangspunten bij de overdracht;
 • Het bewaken van de contractafspraken;
 • Het op hoofdlijnen bewaken van de voortgang van de werkvoorbereidingszaken;
 • Het op hoofdlijnen bewaken van de voortgang van de uitvoeringzaken;
 • Het controleren of projectteamleden hun taken op een juiste wijze uitvoeren;
 • Het participeren in- en voorzitten van actie-, werk-, coördinatie- en of bouwvergaderingen;
 • Het participeren in het projectleidersoverleg en uitvoerdersoverleg;
 • Het rapporteren van afwijkingen t.o.v. de planningen naar eigen directie en opdrachtgever;
 • Het actief bijdragen aan verbeteringen in de organisatie;
 • Het zo nodig structureren van gang van zaken rond kopers- / huurderswensen;
 • Bewaken van tijdig inzetten termijnen en eindafrekening;
 • Het zorg dragen voor goede projectarchivering en overdracht aan nazorg.
 • Mogelijkheid tot vast
 • Beloning conform CAO
 • Auto van de Zaak

Naam contactpersoon
Jelmer de Boer

Telefoonnummer
023-5421433

E-mailadres
haarlem@hmbuitzendorganisatie.nl